Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği SGK

 Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği SGK

Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği SGK

Tüp bebek tedavisinde SGK tarafından devlet desteği , belirli şartlar çerçevesinde gerçekleşiyor. 2019 yılı itibariyle tüp bebek yöntemini kullanarak çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, bazı kriterleri yerine getirmek zorunda.

Türkiye’deki çiftlerden yaklaşık yüzde 20’si doğal yollarla çocuk sahibi olamamaktadır. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftler, tüp bebek tedavisi yöntemini tercih etmektedir. Dünyada gelişen teknolojiye paralel olarak sıkça tercih edilmeye başlanan tüp bebek tedavisi, Türkiye’de her yıl ortalama 90 bin çift tarafından uygulanmaktadır. Türkiye, bu oran ile ”dünyada tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler” sıralamasında ilk 10’da yer alıyor.

Tüp bebek tedavisinde devlet desteği sgk

Tüp bebek tedavisinde devlet desteği sgk

Doğum konusunda devletin birçok farklı teşvik ve destek paketi bulunurken, tüp bebek konusunda da önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ”Tüp Bebek Yönetmeliği” ile tüp bebek tedavisine destek sağlanmaktadır.

SGK Tüp Bebek Şartları 2019

Yazının alt kısmında da yer alan yönetmeliğe göre güncel olarak 2019 yılında tüp bebek tedavisinde devlet desteği alabilmek için SGK tarafından belirlenen şartları karşılamak gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Normal yöntemlerle çocuk sahibi olunamadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir.
 • Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekmektedir.
 • Tüp bebek tedavisi yapılacak olan kurumun, SGK ile anlaşması olması gerekmektedir.
 • En az beş yıldır GSS (Genel Sağlık Sigortası) olması veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir.
 • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

SGK Tüp Bebek Tedavisinde Devlet Desteği Ne Kadar?

Tüp bebek tedavisi ve diğer yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde devletin verdiği destek, tedavinin kaçıncı kez denendiğine göre değişmektedir. Buna göre 2019 yılı itibariyle çiftlerden alınan katkı payı şekilde;

 1. Birinci denemede %30,
 2. İkinci denemede %25,
 3. Üçüncü denemede %20.

Yukarıda belirtilen oranlar, çiftlerin tüp bebek tedavisinde ödemeleri gereken muayene ve ilaç katkı payıdır. Özel hastanelerde fiyatlar farklılık göstermektedir. Örneğin 10.000 TL tutarındaki bir tüp bebek tedavisi için çiftin ilk denemede 3.000 TL, ikinci denemede 2.500 TL ve üçüncü denemede 2.000 TL ödemeleri gerekmektedir.

SGK Tüp Bebek Yönetmeliği 2019

Her yıl yenilenen Tüp Bebek Yönetmeliği, tüp bebek konusundaki devlet desteklerini içeren şartları bildirmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri (tüp bebek uygulaması) konusunda destek verilecek olan hizmetler ve genel şartlar belirtilmektedir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.İ- Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de açıklanmıştır. Buna göre;

a) İnvitro Fertilizasyon (IVF)

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına, en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere uygulanan IVF tedavilerine ilişkin giderler, aşağıda belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde Kurumca karşılanır.

 • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,
 • Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük,
 • Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,
 • En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
 • Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

IVF tedavisine başlanan kadının IVF uygulama tarihinde (embriyo transferinin yapıldığı tarih) 40 yaşından gün almış olması durumunda, IVF tedavisine ait bedeller Kurumca karşılanmaz. Ancak kadının 40 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda, IVF tedavisine ilişkin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır.

Kuruma devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca daha önce ödenen tüp bebek tedavileri, işlem adetlerinin hesaplanmalarında dikkate alınır.

IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malullerinin kendileri ve bunların eşleri, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre malullük aylığı almakta olan vazife malullerinin kendileri ile bunların eşleri, bu Kanunun 47 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve mülga 45 inci maddesi kapsamında vazife malulü olarak aylık almakta olan vazife malullerinden ise başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşleri, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması şartları aranmaz.

b) Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları

Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

c) Kök Hücre Vericisi Kardeş Doğmasına Yönelik IVF Tedavisi

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve tıbben zorunlu görülmesi halinde bu çocuğun tedavisi amaçlı preimplantasyon genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak, bünyesinde kemik iliği transplantasyon merkezi bulunan üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurulları tarafından hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği tıbbi genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler, SUT’un 2.4.4.İ-2 maddesinde yer alan hükümler uygulanmaksızın Kurumca karşılanır. Bu durum dışında preimplantasyon genetik tarama ve bu işlem ile birlikte yapılan IVF bedelleri Kurumca karşılanmaz.

Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumla sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (tüp bebek merkezi) birine başvurabilirler.

Hasta Sağlık

Hasta Sağlık sitesinde alanında uzman hekimlerin, diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin ve psikologların görüşlerine yer veriyoruz.
Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!