Myastenia Gravis Nedir?

 Myastenia Gravis Nedir?

Myastenia Gravis Nedir?

Sinir kas kavşağının bir hastalığıdır. Otoimmün bir hastalık bir hastalıktır. Burada vücut kendi elemanlarına karşı antikor yapmaktadır myastenia gravis hastalığında sinir kavşağında bulunan asetilkolinseptörlerine karşı antikor yapılmaktadır ve bu antikor bu reseptörleri bloke etmekte ve giderek tahribatına neden olmaktadır.

Myastenia Gravis Nedir?

Myastenia Gravis Nedir?

Böylece sinir kas kavşağında asetil kolinin kasa geçişi engellenmektedir. Çeşitli kardinal belirtiler olabilir. Bu kardinal belirtilerin başında yorgunluk gelir. Diğer ikinci temel belirtimiz kas güçsüzlüğüdür. Bu kas güçsüzlüğü ise tekrarlayan hareketlerde artma gösterir. Konuşmanın yeme içme eyleminin başlangıcında gayet iyi olan hasta bu eylemlerin sonuna doğru kötüleşme gösterebilir. Myastenia Gravis hastalığında çeşitli kaslar tutulabilir bunların başında göz çevresi kasları gelmektedir.

Göz çevresi kaslarının tutulması göz hareketlerinde bozulma, çift görme ve göz kapağında düşme şeklinde kendini gösterir. Bazen hastalık sadece göz kaslarının tutulumuyla kısıtlı kalabilir. Bazen diğer kaslara da yayılım gösterir. Diğer kaslara yaylım gösterirse daha çok çiğneme, yutma, konuşma ve soluk alma ile ilgili kaslar tutulabilir. Soluk alma ile ilgili kasların tutulması sonucunda hasta da bir kas güçsüzlüğün sonucu olarak acil bir durum oluşabilir bu durumda hastanın derhal acil servise yönlendirilmesi gerekir.

Elektromiyografi tanıda çok önemli elektromiyografi bize sinir kas kavşağındaki herhangi bir bozukluğu ya da gravis düşündürecek bir bozukluğu saptamamızı sağlayabilir. Klasikemg yöntemleri kullanılabilir. Klasik emg yöntemleriyle tanı konulmadığı durumlarda teklif emgsine başvurulabilir. Emg dışında bazı reseptörler antikorlarına bakılması gerekmektedir. Bunun başında asetilkolinreseptör antikorları gelmektedir ayrıca bu hastalık timüs bezi ile ilgi göstermektedir.

Timüs bezinde de bazı değişiklikler olmaktadır bu nedenle timüs bezinin de araştırılması medystenemarının ya da tomografisinin çekilmesi gerekmektedir. Hastalık genetik bir hastalık değildir. Hastalığın tedavisinde başlangıçta asetilkolin maddesinin bir eksikliği söz konusuydu bu bakımdan asetilkolinin parçalanmasını sağlayan enzimleri bloke edebilecek ilaçlar kullanılabilir. Bunun dışında hastalığın otoimmün hastalık olduğunu söylemiştik. Bu nedenle immün sitemi baskılayan tedaviler hastalığın tedavisinde kullanılabilir.

Hasta Sağlık

Hasta Sağlık sitesinde alanında uzman hekimlerin, diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin ve psikologların görüşlerine yer veriyoruz.
Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!