MS (Multiple Skleroz) Hastalığı Nedir?

 MS (Multiple Skleroz) Hastalığı Nedir?

Ms dediğimiz hastalık genç erişkin grubunda görülen bir hastalıktır. Daha çok 20 ila 40 yaş arasında görülmekle birlikte 20 yaş altında olan başlangıçlı 40 yaş olan ileri başlı tablolarda görülmektedir. Kadınlarda biraz daha fazla görülebilen bir hastalık her 3 kadında 1 erkekte görülen bir hastalık olmakla birlikte herkeste her yaş grubunda görebildiğimiz hastalıktır. Ms neden olmakta daha çok vücudun bağışıklık sistemiyle ilişkisi olduğunu düşünmekteyiz tabi biraz genetik yatkınlık olabilir her 10 ailede 1’inde multipleskleroz görülmektedir. Daha çok kuzenler, akrabalar özellikle amca çocukları, teyze çocukları gibi olmakla birlikte anne, çocuk, kız kardeş, baba çocuk gibi bir genetik yatkınlık olabilmekte ama kesin bir genetik geçiş var denilmez. Çevresel bazı faktörler işin içinde olabiliyor bazı mikroplar hava bazı yabancı maddeler bu hastalığı tetikleyebilmektedir. Vücudun bağışıklık sistemi vücudun direnci düştüğü dönemde özellikle beyin ve omuriliğe karşı bir reaksiyon oluşturmakta hem beyinde hem omurilikte miyelin kılıfında bazı hasarlanmalar görülebilmekte ve plak dediğimiz daha çok bilinen plaklarla beraber ortaya çıkan bir klinik tablo ortaya çıkmakta neler olmakta bu hastalıkta?

  • Görme kaybı
  • Çift görme
  • Dengesizlik
  • Ellerde ayaklarda uyuşma
  • Kol ve bacaklarda güçsüzlük gibi

Şikayetlerle hastalar gelebilmektedir. Her görme kaybı, el ayak uyuşması ms hastalığı anlamına gelmemekte bazı tetkikler bazı araştırmalardan sonra tanıya varılmaktadır. Türkiye de yaklaşık her 100bin kişide 50 ila 60 kişide olduğunu bildiğimiz bu hastalıkta tanıya varmak için en çok kullandığımız tanı yöntemi emar hem beyin hemde omuriliğe çekmiş olduğumuz emar da az önce bahsettiğimiz gibi plaklar görülmekte ve bu plaklarla birlikte hastalarda evet bu ms olabilir. Fikrine varılmaktadır. Bazı hastalıklarla karışabilmektedir. Özellikle bazı romatizma hastalıklar, Behçet gibi hastalıklar baş ağrılarısında ortaya çıkan emar bulguları bu hastalıkta radyolojik olarak emar da benzer özellikler ortaya koyabilmekte o nedenle tanıda şüphesi olan hastalarda beyin omurilik sıvısı incelenmesi ya da daha ayırıcı tanıya yönelik kan tetkikleriyle birlikte acaba bu ms olabilir mi diye araştırmalar yapılmaktadır.

Multiple Skleroz

Multiple Skleroz

MS (MULTİPLE SKLEROZ) HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASILDIR?

Ms hastalığı bugün için belirli ölçülerde tedavisi mümkün bir hastalıktır. Öncelikle tanının kesinleştirilmesi gerekir. Tanı kesinleştirildikten sonra hastanın takip edilmesi lazım tabi ki tek atak geçirmişse hasta bu ataktan sonra bir koruyucu tedavi başlanmayabilir. Ms hastalığında tedavi iki grupta değerlendirilebilir. Birincisi atak tedavileri yani bir ms atağıyla bir nörolojik kayıpla başvurulan hastada atak döneminde verilen tedavilerdir. Bir hafta, on gün, iki hafta tedavi şeklindedir. Buradaki amaç hastada var olan nörolojik kaybı ortadan kaldırmaktır. İkinci tedavi ise koruyucu tedavidir. Burada bir takiple karar verilir. Birden fazla hasta atak geçiriyorsa veya emar’ın da çok fazla plak mevcutsa yani nörolojik kaybı ileride çok fazla olacağı düşünülüyorsa bu durumda koruyucu tedaviye başlanabilir. Koruyucu tedaviler genellikle uzun süreli tedavilerdir. Buradaki amaç atak sıkılık ve şiddetini azaltmak var olan nörolojik kaybı geriye getirmek ve emar da var olan plakları emarda ki nörolojik bulgu yükünü mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Bu dönemde kullanılan tedavi interferon ve benzeri tedavilerdir. Bunların bir kısmı daha çok enjeksiyon şeklinde yapılan tedavilerdir. Son dönemde ağızdan oral tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

 

Hasta Sağlık

Hasta Sağlık sitesinde alanında uzman hekimlerin, diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin ve psikologların görüşlerine yer veriyoruz.
Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!