Güçlü aile bağları, güzelleşmeyi kolaylaştırıyor

 Güçlü aile bağları, güzelleşmeyi kolaylaştırıyor

İnsanların yaşam tarzını, hayattan beklentilerini ve yaşam kalitesini belirleyen unsurların en başında aile, partner ve sosyal çevre geliyor. Aileyle kurulan ilişkinin niteliğinin, niceliğinin ve yapısının kişiler üzerinde etkilere neden olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Uzman Psikolog Selin Karabulut “Güçlü aile bağları olan bireylerin kanser gibi hastalıkların tedavisinde olumlu etkileri olduğunu ve ailesiyle aynı sofrada günde en az bir kez yemek yiyen bireylerin daha sağlıklı beslendiklerini gösteren araştırmalar var” açıklamasında bulundu.

Ailesini kendi özel hayatının içine katan, aileleriyle birlikte yaşayan bireylerin aile normlarının kişilerin kendi normları haline gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Uzman Psikolog Selin Karabulut “Yapılan araştırmalarn bir kısmı özellikle 50-80 yaş aralığındaki kişilerin aile bağlarının ve sosyal hayatın içinde olmanın insanı hem daha mutlu kıldığını hem de daha uzun bir ömür getirdiğini gösteriyor. “Aile bağı” denilen şeyin, yani aile saydığın kişilerle kurduğun ilişkinin, bağlı oluşun nasıl algılandığı da etkili pek tabii ki. Bu kişilerin özellikle ailelerinden karşılıklı olarak destek beklentileri çok yüksek. Bu yüzden zor durumda kaldıklarında destek olunacağı hissi onlara yardım ediyor, çaresizlik ve güçsüzlük duygularını minimize ediyor, sorumluluk ve değerli olma duygularını görece arttırıyor” dedi.

Aileyle aynı sofrada yemek yiyen bireyler daha sağlıklı besleniyor

Amerika’da 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre ailesiyle aynı sofrada günde en az bir kez yemek yiyen bireylerin, daha sağlıklı beslendiklerini gösterdiğine değinen Uzman Psikolog Selin Karabulut “Yine aynı araştırmada mutlu evliliği olanların, daha fazla egzersiz yapma eğiliminde oldukları bulunmuş. Güçlü aile bağları olan kişilerin kanser gibi hastalıklara yakalanma oranının daha düşük olduğunu söyleyen araştırmalar da mevcut” şeklinde konuştu.

Evliliğin veya bekarlığın mutluluk getirdiği doğru değil

Evlilik ve bekarlık kavramlarının tanımı, bakış açısı, beklentiler ve durumdan kazanç ile alakalı geniş bir konu olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Selin Karabulut, evliliğin daha mutlu ve daha uzun bir ömür getirdiğini söyleyen çalışmaların olduğunu ancak bu konuyu sınırlamanın doğru olmadığını belirtti. Karabulut “Bir araştırmaya göre de doğum yapan kadınların kanser, kaza ya da kan dolaşımıyla ilgili hastalıklardan erken ölme risklerinin dört kat daha az olduğu bildiriliyor. Anne olma durumu, bebeği koruma içgüdüsünü harekete geçirerek daha dikkatli yaşamayı beraberinde getirebiliyor. Annelik denilen şey aslında kadın anne olsa da olmasa da genetik kodlamasında var olan bir güdü. Doğum yapmak bunu güçlendiriyor, artırıyor. Özellikle de risk hesaplama, önlem alma ve şefkat konusunda güçlü oluşları kazadan ölme riskinin azalmasını artıran sebeplerden olabilir.

Kardeşiyle yakın ilişkide olan bireylerin depresyona girme riski daha az

Kardeşi olan çocukların hali hazırda bir oyun arkadaşı, bir sırdaşı, bir rakibinin olduğunu ve bu durumun onu diğer yaşıtlarından avantajlı kıldığını vurgulayan Uzman Psikolog Selin Karabulut “Onlar okula başlamadan önce sosyalleşmeyi, kavga etmeyi, problem çözmeyi öğrenmişlerdir bile. İlaveten, yapılan bazı araştırmalar kız ya da erkek kardeşiyle olumlu ilişkiler geliştiren bireylerin depresyona girme riskini azalttığını gösterir nitelikte. Bu kişilerin yalnızlık hissi, sevilmezlik ve güvensizlik duygularını geliştirmeye daha az yatkın oldukları da görülüyor” dedi.

Aile içinde ideal iletişim için olmazsa olmazlar

  • Açık, dürüst ve samimi iletişim içinde olmak
  • Bir şeyi mecbur olduğunuz için değil içinizden geldiği için yapmak
  • Özel günleri bahane ederek bir araya gelmek için fırsat yaratmak
  • Aile de olsak herkesin kendi özel hayatı olduğunu bilmek ve bunu kabullenmek
  • Özel yaşantıya ve alınan kararlara saygı göstermek
  • Sevgi, ilgi ve alakayı en yakınlarımızdan esirgememek
  • Kapris ve sitemlerden uzak durmak

Bir kelime ile aile tanımları

Anne: Hayata karşı güvenli duruşumuz

Baba: Gücümüzdür, güçlü oluşumuz

Kardeş: Ortağımız

Büyükanne: Geçmişimiz

Büyükbaba: Kökümüz

Eş: Sevinçlerimiz ve korkularımız

Evlat: Beklentilerimiz

Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!