Emdr terapisi nedir?

 Emdr terapisi nedir?

“Eye Movement Desensitization and Reprocessing” kelimelerinin baş harfi ile isimlendirilen bir terapi yöntemi olup; Türkçeye “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme” olarak çevrilmiştir. EMDR, bireylerin geçmiş travmatik yaşamlarının bugüne yansıyan etkilerini hafifletmede kullanılan bilimsel bir terapi yöntemidir. EMDR geçmiş olumsuz yaşam deneyimlerimizin bugünkü problemlerimizin kaynağı olduğunu savunur. EMDR geçmişteki bu travmatik anıları ele alarak çalışır.

Bireylerin gözlerinin sağa ve sola hareket ettirilmesi sonucunda beynin iki yarımküresinin uyarılmasını temel alarak; kişinin maruz kaldığı rahatsız edici olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklı ortaya çıkan duygusal, düşünsel ve davranışsal problemlerin iyileştirilmesine olanak sağlar. EMDR terapisi günümüzde çok sık kullanılan hem psikolojik hem psikosomatik (psikolojik temelli fizyolojik yakınmalar) rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilmektedir.

EMDR’ın kullanım alanları:

Stresle Baş Etme

Kaygı Bozuklukları

Panik Bozukluk

Öfke Sorunları

Depresyon

Sınav Kaygısı

Aldatma/Aldatılma Sorunları

Ölüm ve Yas Sorunları

Fobiler

Kapalı alan

Yeme Bozuklukları

Migren, Fibromiyalji

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Cinsel Sorunlar

Bağımlılık Sorunları

Özgüven Eksikliği

Performans kaygısı

Şiddet, istismar, ihmal gibi erken dönem çocukluk travmaları

Cinsel istismar, taciz, tecavüz

Kaza, doğal felaket, sosyal olaylara bağlı travmalar

Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!