Çok erken başlangıçlı çocukluk çağı şızofrenısı

 Çok erken başlangıçlı çocukluk çağı şızofrenısı

Literatürde en erken başlangıçlı olgunun 3 yaşında olduğu görülmüştür.başlangıç döneminde
huzursuzluk, hareketlilik ve kaygının hakim olması, ilerleyen günlerde sözel iletişimde azalma ve öfke patlamalarının gözlenmesi ’çocukluk
çağı dezintegratif bozukluğu’nu Sözlü iletişimde azalma, anlama yetisinde kötüleşme ve bilişsel yetilerde
kayıp kalıcıdır. Beslenme ve sfinkter kontrolü gibi özbakım becerileri kaybolur. Huzursuzluk, öfke patlamaları, yatıştırılamayan ağlamalar, yineleyen motor etkinlikler ve psikomotor taşkınlık görülebilir. Olguların dörtte üçünde değişmeyen bir gidiş, küçük bir kısmında ise çok az iyileşme görülmektedir.

Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!