Astigmatizma Nedir?

 Astigmatizma Nedir?

Vücudun en önemli organlarından biri olan görmeyi sağlayan ve yüzde bulunan gözün, en önündeki saydam olan kısım kornea olarak adlandırılmaktadır. Bu kısmın görevi ise göze gelmiş olan ışınların kırılmasını sağlamaktır. Görülen görüntünün net olabilmesi için ise kırılmış olan ışınların gözün arkasındaki kısım olan retinada toplanması gerekmektedir.

Eğer bu ışınlar gözün retina kısmında toplanabilirse olağan şekilde gerçekleşmiş olduğu söylenebilecektir. Işınlar eğer gözün bu kısmında odaklanamazsa bulanık görüntünün meydana gelmesine sebebiyet verecektir. Astigmatizma adı verilen bu durum, gözün en önündeki kısım olan korneanın genetik olarak şeklinin olması gerektiği gibi olmamasıdır. Astigmatı bulunan kişiler hem uzağı, hem yakını net görememelerinin yanında; nesneleri de net olarak seçememektedirler.

Astigmatizma’nın Nedenleri Nelerdir?

Astigmatizma, kornea adı verilen tabakanın yuvarlak değil de eliptik şekilde olması sonucu meydana gelmektedir. Bu rahatsızlığı bulunan kişiler, nesneleri kenarlarını seçemeyecek şekilde uzun ya da dağınık görmektedirler. Aslında kısaca Astigmat da denilen bu durum göz organının ışığa olan odak hususuyla ilgili çok da karmaşık olmayan bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla kişiler bu rahatsızlığa doğuştan sahip olmakla beraber, her zaman böyle olmak zorunda da değildir. Aynı zamanda uzağı görememe olarak tanımlanan miyop ya da yakını görememe olarak tanımlanan hipermetrop ile aynı anda bir kişide bulunabilmektedir.

Doğuştan kaynaklanmadığı durumlara örnek olarak ise gözde meydana gelen yaralanma ya da cerrahi operasyon sonucu da oluşabilmektedir.

Astigmatizma Nedir?

Astigmatizma’nın Dereceleri Nelerdir?

Astigmatizma rahatsızlığı, aşamalı olarak zamanla genellikle artmamakta artsa bile bu artış belirlenebilir nitelikte olmamaktadır.

Astigmatizma, aynı zamanda diğer göz ile ilgili olan rahatsızlıklar gibi az ışığın bulunduğu bir ortamda okuma yapmak, dijital cihazları yakından takip etmek ya da gözlerin kısılması ile derecesi artan bir rahatsızlık değildir.

Astigmatizma’nın Belirtileri Nelerdir?

Astigmatı bulunan kişiler ışığın odaklanmasıyla ilgili bir rahatsızlığa sahip oldukları için ışığın yoğun olarak bulunduğu, gece araba sürmek gibi aktiviteleri yaparken oldukça zorlanmaktalardır. Kendilerinden uzak olarak nitelendirilebilecek nesneleri bulanık ve dalga dalga görebilmektedirler. Bunlara ek olarak ise eğer kişilerin astigmat derecesi yüksekse rahatlıkla hissedilebilecek gözde ve de başta oluşan ağrılardan da muzdarip olmaktadırlar. Bunlar haricinde Astigmatın en temel belirtileri sunlardır:

  • Bulanık görüş 

  • Çift görüş  

  • Dalga dalga görüş

  • Başta ve/ veya gözde oluşan ağrı,

  • Kısa olmayan bir süre odaklanmanın ardından gözde oluşan yorgunluk ve başta oluşan ağrı

  • Net görebilmek amacıyla gözlerin istemsiz kısılıyor oluşu

  • Gece araba sürmede ciddi bir zorlanma yaşama

Astigmatizma’nın Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rutin ve her zaman uygulanan göz muayenesi sırasında teşhis konulabilmektedir. Tanı koyulduktan sonra ise gözlük, kontakt lens,lazer yöntemi ya da göz içine yapılan cerrahi operasyon ile tedavisine ya da olumsuz sonuçlarının önlenmesine başlanabilmektedir.

Yorumlar (0)

* Yorumların Onaylanması İçin Türkçe Yazım Kurallarına Dikkat Edin!